Мерапрыемствы

Конкурсы

25
кастрычнік
2018
«Лепшы кіраўнік і арганізатар НДРС БДЭУ 2018»
Запрашаем прыняць удзел у конкурсе «Лепшы кіраўнік і арганізатар НДРС БДЭУ 2018».
Конкурс праводзіцца з мэтай удасканалення сістэмы бесперапыннай адукацыі ў БДЭУ пасродкам стымулявання працы прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых і іншых работнікаў БДЭУ, эфектыўна працуючых са студэнтамі, якія ўнеслі значны асабісты ўклад ва ўдасканаленне арганізацыі НДРС, у распрацоўку новых метадаў выяўлення адораных студэнтаў і развіцця іх здольнасцяў у галіне навукі, інавацый і перадавых тэхналогій, у падрыхтоўку кадраў вышэйшай навуковай кваліфікацыі.
Тэрміны правядзення - штогод кастрычнік-лістапад.

Прыём заявак ажыццяўляецца - да 25 кастрычніка Апошняя дата прыёму матэрыялаў


Навука ў БДЭУ

Навуковыя даследаванні ва універсітэце вядуцца ў рамках прыярытэтнага напрамку «Фарміраванне стратэгіі павышэння канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі ва ўмовах ўстойлівага інавацыйнага развіцця».

Каардынацыя навуковай дзейнасці і падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ўскладзена на прарэктара па навуковай працы доктара эканамічных навук, прафесара Быкава Аляксея Аляксандравіча.

Вышэйшым калегіяльным органам кіравання навуковай дзейнасцю ў БДЭУ з'яўляецца Савет універсітэта.

Ва ўніверсітэце зарэгістравана 10 навукова-педагагічных школ: «Нацыянальная эканоміка», навуковы кіраўнік - д-р экан. навук, прафесар Шымаў У.М.; «Эканоміка і кіраванне ў гандлі», навуковы кіраўнік - д-р экан. навук, прафесар Каралёнак Г.А..; «Маркетынг», навуковы кіраўнік - д-р экан. навук, прафесар Акуліч І.Л.; «Упраўленне вытворчасцю», кіраўнік - д-р экан. навук, прафесар Бяляцкі М.П.; «Фінансы», кіраўнік - д-р экан. навук, прафесар Кірэева ​​А.Ф.; «Матэматычныя метады эканомікі», кіраўнікі - д-р экан. навук, прафесар Холад М.І., д-р экан. навук, прафесар Міксюк С.Ф.; «Бухгалтарскі ўліу, аналіз гаспадарчай дзейнасці, кантроль, рэвізія і аўдыт», кіраўнікі - д-р экан. навук, прафесар Панкоў Дз.А., д-р экан. навук, прафесар Папкоўская П.Я.; «Статыстыка», кіраўнік - д-р экан. навук, дацэнт Агабекава Н.У.; «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве», навуковы кіраўнік – д-р экан. навук, прафесар Нехарошава Л.М.; «Сусветная эканоміка», навуковы кіраўнік - д-р экан. навук, прафесар Шмарлоўская Г.А.

На іх аснове вядуцца навуковыя даследаванні, падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі для Рэспублікі Беларусь, выдаюцца падручнікі, манаграфіі і іншая літаратура.

На 34 кафедрах універсітэта ажыццяўляецца падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі: у аспірантуры па 15 спецыяльнасцях 4 галін навукі, у дактарантуры - па 6 спецыяльнасцях 1 галіны навукі.

Пры ўніверсітэце функцыянуе 5 саветаў па абароне дысертацый, у тым ліку 3 доктарскіх і 2 кандыдацкіх, з іх 1 - па тэхнічных, 3 - па эканамічных і 1 - па юрыдычных спецыяльнасцях. Колькасць абарон дысертацый у саветах па абароне дысертацый БДЭУ за 2012-2017 гады - 138, з іх: доктарскіх - 12, кандыдацкіх - 126.

Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў:

 • Макраэканамічнае рэгуляванне нацыянальнай эканомікі.
 • Канцэптуальныя, метадалагічныя і метадычныя падыходы да развіцця эканомікі беларускага грамадства.
 • Механізмы фарміравання і метадалогія ўдасканалення дзяржаўнай інавацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь ва ўмовах глабалізацыі.
 • Чалавечы капітал і канкурэнтаздольнасць беларускай эканомікі.
 • Навуковыя асновы знешнеэканамічнай стратэгіі. Экспартна-імпартныя стратэгіі.
 • Удасканаленне тэорыі, метадалогіі і методык бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту.
 • Прававая сістэма Рэспублікі Беларусь у кантэксце глабалізацыі.

У выніку выканання даследаванняў навукоўцамі ўніверсітэта вырашаны шэраг важных навуковых праблем па заданнях Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў, Міністэрства адукацыі, іншых міністэрстваў, ведамстваў і прадпрыемстваў. Сярод іх:

 • Абгрунтавана мадэль узаемасувязі сацыяльнай палітыкі, інавацый, новай якасці эканомік, устойлівага развіцця;
 • Прапанавана праграма рэфармавання пенсійнай сістэмы Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2025 года;
 • Падрыхтавана канцэпцыя ўдасканалення аплаты працы работнікаў арганізацый, што фінансуюцца з бюджэту;
 • Абгрунтаваны тэарэтычныя асновы падаткаабкладання ва ўмовах устойлівага эканамічнага развіцця нацыянальнай эканомікі;
 • Распрацаваны тэарэтыка-метадалагічныя падыходы да стварэння крэатыўных сеткавых арганізацыйных структур кіравання навукаёмістымі экспартаарыентаванымі вытворчасцямі;
 • Распрацаваны рэкамендацыі па развіцці тавараправоднай сеткі беларускіх прадпрыемстваў за мяжой на макраэканамічным, галіновым і мікраэканамічным узроўнях;
 • Распрацаваны канцэптуальныя асновы дзяржаўнай экалагічнай палітыкі ў кантэксце ўстойлівага сацыяльна эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь;
 • Абгрунтаваны рэкамендацыі па ўжыванні антыдэмпінгавага заканадаўства, пераадоленні негатыўных наступстваў трансфертнага цэнаўтварэння у знешнегандлёвай практыцы;
 • Распрацаваны тэарэтычныя асновы аналізу інструментаў дзяржаўнай падтрымкі даходаў сельскагаспадарчых таваравытворцаў;
 • Распрацаваны рэкамендацыі па фарміраванні інавацыйных механізмаў фінансавання развіцця рэгіёнаў і павышэнню іх эфектыўнасці;
 • Распрацавана агульная канцэпцыя механізму рэгулявання ценявой эканомікі;
 • Распрацаваны канцэптуальныя асновы дзяржаўнай палітыкі фарміравання і назапашвання чалавечага капіталу ва ўмовах станаўлення інавацыйнай сацыяльна арыентаванай эканомікі Рэспублікі Беларусь;
 • Вызначаны заканамернасці фарміравання нацыянальных інавацыйных сістэм ва ўмовах фарміравання эканомікі ведаў і глабалізацыі;
 • Абгрунтаваны асаблівасці рансмісіённага механізму ў Рэспубліцы Беларусь пры выбары манетарнага рэжыму грашова-крэдытнай палітыкі;
 • Распрацаваны элементы арганізацыйна-эканамічнага механізму рэгулявання экспарту паслуг у Рэспубліцы Беларусь і інш.

Навукоўцы ўніверсітэта актыўна праводзяць работу па каардынацыі сваіх даследаванняў з інстытутамі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па выкананні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў.

У 2018 годзе ўніверсітэт удзельнічае ў выкананні 4-х дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства», «Якасць і эфектыўнасць аграпрамысловай вытворчасці», «Канвергенцыя - 2020», «Фізічнае матэрыялазнаўства, новыя матэрыялы і тэхналогіі». У рамках названых праграм праводзяцца даследаванні па 21 навукова-даследчай працы, у якіх удзельнічаюць 117 чалавек, у тым ліку 18 дактароў і 46 кандыдатаў навук.

У 2017 годзе пры ўдзеле супрацоўнікаў універсітэта падрыхтаваны і прадстаўлены органам дзяржаўнага кіравання аналітычныя запіскі, экспертныя заключэнні, рэкамендацыі і прапановы па актуальных пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны і праектах нарматыўных прававых актаў.

Акрамя таго, супрацоўнікі ўніверсітэта (у тым ліку рэктар універсітэта д-р экан. навук Шымаў У.М., д-р экан. навук Кірэева А.Ф., д-р экан. навук Паляшчук І.І., д-р экан. навук Богдан Н.І., д-р экан. навук Веразубава Т.А. і інш.) актыўна ўдзельнічалі ў працы міжведамасных камісій і рабочых груп, якiя ствараюцца на ўзроўні Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, іншых органаў дзяржаўнага кіравання.

Паспяхова праводзяцца сумесныя навуковыя даследаванні навукоўцаў універсітэта з навукоўцамі роднасных універсітэтаў Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Фінляндыі, Балгарыі і інш.

Падрыхтаваныя з выкарыстаннем вынікаў даследаванняў манаграфіі, падручнікі і навучальныя дапаможнікі шырока выкарыстоўваюцца выкладчыкамі ў навучальным працэсе пры чытанні лекцый, правядзенні практычных і семінарскіх заняткаў, дзелавых гульняў і г.д.; студэнтамі - пры напісанні дыпломных, курсавых і навуковых прац, рэфератаў, выступленняў на студэнцкіх навуковых канферэнцыях.

У 2017 г. апублікавана 3235 работ, у тым ліку 57 манаграфій; 18 падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь; 135 падручнікаў, вучэбна-метадычных і вучэбна-практычных дапаможнікаў без грыфа Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, а таксама метадычных распрацовак; 1452 артыкулы (у тым ліку 8 артыкулаў, выдадзеных і зарэгістраваных у Scopus, 1 артыкул у базе Web of Science; 355 артыкулаў, якія ўваходзяць у базу дадзеных РІНЦ); 1291 матэрыялаў і тэзісаў дакладаў, 274 іншых навуковых і вучэбных выданняў.

Па дадзеных Расійскага індэкса навуковага цытавання (РІНЦ) публікацыйная актыўнасць універсітэта выглядае наступным чынам: па ліку цытаванняў універсітэт займае 24 пазіцыю сярод 414 навуковых арганізацый і ўстаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусі, h-індэкс (індэкс Хірша) роўны 17; i-індэкс роўны 6.

Высокі ўзровень выдадзеных універсітэтам падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў пацвярджаецца тым, што практычна ўсе студэнты эканамічнага профілю ў Рэспубліцы Беларусь навучаюцца па іх. У вялікай колькасці эканамічную літаратуру ўніверсітэта закупляюць краіны СНД. Ва ўніверсітэце выдаюцца навуковыя і навукова-практычныя часопісы: «Беларускі эканамічны часопіс», «Веснік БДЭУ», «Бухгалтарскі ўлік і аналіз», «Улік, фінансы і аўдыт"; зборнік «Навуковыя працы БДЭУ», які ўключаны ў пералік выданняў ВАК. Рубрыкі, накіраваныя на прапаганду дасягненняў беларускай эканамічнай навукі, вядуцца і ва ўніверсітэцкай газеце «Эканаміст».

Вынікі даследаванняў укараняюцца ў навучальны працэс, выкарыстоўваюцца заказчыкамі НДР, міністэрствамі і ведамствамі.

Штогод праводзіцца больш за 10 міжнародных і рэспубліканскіх навукова-практычных канферэнцый. У канферэнцыях прымаюць удзел вучоныя ўніверсітэта, іншых устаноў вышэйшай адукацыі рэспублікі, Польшчы, Іспаніі, Германіі, Францыі, Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Малдовы.

Абароны дысертацый
02.
02

Абарона дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара эканамічных навук ШУТИЛИНА Вячаслава Юр'евіча

31.
01

Абарона дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата эканамічных навук Грышка Кацярыне Генадзьеўне

Кантактныя дадзеныя
 • Начальнік ЦНД - Гаркавая Вераніка Рыгораўна
 • Намеснік начальніка - Прыбыш Жанна Аляксандраўна
 • Адрас: г. Мінск, пр-т Партызанскі, 24, каб. 21
 • Тел./факс: +375 (17) 3674035
 • Email: garkavaya_v@bseu.by; cni@bseu.by