Саветы па абароне дысертацый

З'яўляючыся буйным навуковым цэнтрам рэспублікі ў галіне эканомікі, установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт" праводзіць экспертызу кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый і прысуджэнне адпаведных вучоных ступеняў.

Cаветы па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый БДЭУ створаны і працуюць строга ў адпаведнасці з Палажэннем аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17.11.2004 г. № 560.

Ва ўстанове адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» працуюць 5 саветаў па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый.

Д 02.07.01, тэрмін паўнамоцтваў 03.01.2017 – 02.01.2022
Спецыяльнасці 08.00.10 - фінансы, грашовае абарачэнне і крэдыт,
                         08.00.12 - бухгалтарскі ўлік, статыстыка
(галіна навукі - эканамічныя)
Старшыня савета - д-р экан. навук, праф. Панкоў Дз.А.
Нам. старшыні савета - д-р экан. навук, праф. Сарокіна Т.У.
Вучоны сакратар - д-р экан. навук, дац. Агабекава Н.У.

Д 02.07.02, тэрмін паўнамоцтваў 23.10.2018 – 22.10.2021
Спецыяльнасці 08.00.05 - эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай,
                          08.00.13 - матэматычныя і інструментальныя метады эканомікі
(галіна навукі - эканамічныя)
Старшыня савета - д-р экан. навук, праф. Шымаў У.М.
Нам. старшыні савета - д-р экан. навук, праф. Каралёнак Г.А.
Вучоны сакратар савета - д-р экан. навук., праф. Міксюк С.Ф.

Д 02.07.03, тэрмін паўнамоцтваў 23.10.2018 – 22.10.2021
Спецыяльнасці 08.00.01 - эканамічная тэорыя,
                          08.00.14 - сусветная эканоміка
(галіна навукі - эканамічныя)
Старшыня савета - д-р экан. навук, праф. Шмарлоўская Г.А.
Нам. старшыні савета - д-р экан. навук, праф.Енін Ю.І.
Вучоны сакратар савета - канд. экан. навук, дац. Турбан Г.У.

К 02.07.02 - тэрмін паўнамоцтваў 01.06.2018 – 31.05.2021
Спецыяльнасці 12.00.03 - грамадзянскае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права,
12.00.14 - адміністрацыйнае права; адміністрацыйны працэс
(галіна навукі - юрыдычныя)
Старшыня савета - д-р юрыдычных навук, праф. Дземічаў Дз.М.
Нам. старшыні савета - д-р юрыдычных навук, праф. Таранава Т.С.
Вучоны сакратар савета - канд. юрыдычных навук, дац. Манкевіч І.П.

К 02.07.01 - тэрмін паўнамоцтваў 02.11.2015 – 01.11.2020
Спецыяльнасці 05.19.08 - таваразнаўства, экспертыза і бяспека нехарчовых тавараў і сыравінных матэрыялаў
(галіна навукі - тэхнічныя)
Старшыня савета - д-р тэхн. навук, праф. Садоўскі В.В.
Нам. старшыні савета - д-р хім. навук, праф. Матвейка М.П.
Вучоны сакратар савета - канд. тэхн. навук, дац. Зарапін В.Г.