Зборнік артыкулаў "Навуковыя працы БДЭУ

Зборнік «Навуковыя працы БДЭУ» выдаецца з 2008 г. і выходзіць 1 раз у год. Заснавальнікам і выдаўцом часопіса з'яўляецца Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт.

Рашэннем Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 23.04.2008 г. за № 5/11 зборнік уключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (галіна навукі - эканамічныя, юрыдычныя, сацыялагічныя, палітычныя). У 2010 г. зборніку прысвоены нумар ISSN 2219-9772.

У склад рэдкалегіі ўваходзяць вядучыя вучоныя па розных напрамках навукі:

Галоўны рэдактар - Шымаў У.М. – рэктар, доктар экан. навук, прафесар.

Нам. гл. рэдактара - Быкаў А.А. – прарэктар па навуковай працы, доктар экан. навук, прафесар.

Адказны сакратар - Шкуратава Т.Д. - начальнік Упраўлення падрыхтоўкі навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі.

Члены рэдкалегіі:

Эканамічныя навукі: Агабекава Н.У. - д-р экан. навук; Акуліч І.Л. - д-р экан. навук; Бондар А.В. - д-р экан. навук; Вараб'ёў В.А. - д-р экан. навук; Жук І.М. - канд. экан. навук; Кірэева А.Ф. - д-р экан. навук; Каралёнак Г.А. - д-р экан. навук; Міксюк С.Ф. - д-р экан. навук; Мікуліч І.М. - канд. экан. навук; Нехарошава Л.М. - д-р экан. навук; Панкоў Дз.А. - д-р экан. навук; Праневіч А.А. - д-р экан. навук; Румянцава А.І. - канд. экан. навук; Шымава В.С. - д-р экан. навук; Шмарлоўская Г.А. - д-р экан. навук.

Сацыялагічныя навукі: Бубноў Ю.М. - д-р сацыял. навук; Раманава С.П. - канд. сацыял. навук; Сімховіч В.А.- д-р сацыял. навук.

Палітычныя навукі: Бухавец А.Г. - д-р гіст. навук; Рашэтнікаў С.У. - д-р паліт. навук; Лапцёнак А.С. - д-р філас. навук.

Юрыдычныя навукі: Дземічаў Дз.М. - д-р юрыд. навук; Мухін Г.М. - д-р юрыд. навук; Таранава Т.С. - д-р. юрыд. навук.

Патрабаванні да артыкулуКантактныя дадзеныя
  • Адрас рэдакцыі: 220070, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь, пр-т Партызанскі, 24 (вучэб. корп. 6, комн. 26)
  • Тел./факс: +375 (17) 2291236
  • Тел./факс: +375 (17) 2097912
  • Email: conference@bseu.by